INTERNATIONAL LOGISTIK

I vores afdeling “International logistik” tilbydes organisering af international transport:

Vores services:

Rutefart, enhedslast & stykgods

Vi bruger i rutefart og stykgodstrafik regelmæssige transportforbindelser mellem et bestemt start- og slutpunkt for transport af varer og råvarer med tidsplaner med definerede afgangs- og ankomsttider. For enhedslast og direkte transport bliver transporten individuelt skræddersyet til afskibere, toldvæsen og addresaten.

Vej-, jernbane- og kombineret transport

Kombi trafik (KV) er den generiske betegnelse for godstransport, hvor lasteenheder såsom vekselgods, containere, sættevogne eller komplette lastbiler transporteres til det endelige slutpunkt på mindst to forskellige transportformer.

I modsætning brudt trafik, hvor godset omlades, ændres KV-transportens komplette lastenheder fra én tilstand til en anden.

Sø- og luftfragt i Europa og på verdensplan

Til sø- og luftfragt benytter vi transport med dokumenterede rederier og luftfartsselskaber inden for Europa og på verdensplan. I den maritime sektor er økonomi og økologi i forgrunden, mens i transportsektoren luftfragt har den korte tid forrang.

Lastning og losning af containere

Vi laster og losser dine containere til skibsfart og vejtransport. Ved lastning af enhedsvarer drager vi fuld fordel af den tilladelige containerkapacitet. I lastning af f-eks. papvarer bliver pallerne mesterligt omviklet med folie, mærket og lagret på anmodning. I den forbindelse bliver import eller eksport fortoldning udført af os.

Åbent toldlager

I vores told- og varelager kan vi lagre ubeskattede og afgiftsfrie varer. Dette lager er beliggende, officielt toldlukket, hvilket betyder, at lageret er godkendt og under tilsyn af toldmyndighederne. Toldlageret defineres hovedsageligt af processen, derfor er der også tale om en toldlagerprocedure.

Deklaration og fortoldning

Vi kan hjælpe dig med deklaration og fortoldning med vores erfaring og de eksisterende it-systemer. En såkaldt “fortoldning” angiver en told- og afgiftsovergang til fri omsætning eller eksport-fortoldning og udarbejdelse og registrering af udførselsangivelse.

Intrastat- og punktafgiftregistrering

Intrastat (handelsstatistik inden for Fællesskabet) er nødvendig for EU-statistikker vedrørende samhandelen mellem EU-medlemsstaterne og er bindende for alle erhvervsdrivende.

Punktafgift er en afgift, der pålægges forbruget af visse varer til en kontrol, såsom afgiften på øl eller spiritus skat. Anmeldelse af Intrastat og de forskellige punktafgifter gør vi gerne på dine vegne.

Din kontaktperson: Sebastian Skorzak
Telefon: +49-461-95700 550
Telefax: +49-461-95700 180